ORGANIZATORUL CONCURSULUI ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul concursului este societatea BURDA ROMANIA SRL, persoană juridică română cu sediul social în Municipiul București, Bulevardul Decebal nr. 25-29, etaj 3, sector 3, înregistrată în Registrul Comertului cu nr.J40/25628/1994, având CUI 6646770, cont bancar IBAN RO 20 BACX 0000 0003 7186 1000 deschis la UNICREDIT Bank sucursala Grigore Mora, reprezentată prin Dl. Apostoloiu Sandrin în calitate de Administrator.

Concursul este organizat de revista COSMOPOLITAN.ro având ca partener în campania COSMO Style by collective -, compania FF Group Romania.

Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial al concursului, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare Regulament Oficial).

Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România.

Regulamentul Oficial este întocmit şi este disponibil în mod gratuit pe site-ul www.cosmopolitan.ro, in subdomeniul dedicate campaniei yourstyle.cosmopolitan.ro.

De asemenea, Regulamentul va fi disponibil în copie, în mod gratuit, oricărei persoane interesate, printr-o solicitare scrisă, trimisă la adresa:

Bucureşti, Bulevardul Decebal nr. 25-29, etaj 3, sector 3, Bucureşti, în atenţia departamentului de relatii cu cititorii sau pe mail la [email protected].

Organizatorul işi rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmând ca astfel de modificari sa intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări/schimbări pe site-ul https://yourstyle.cosmopolitan.ro/ în secțiunea Concursuri.

 1. DREPTUL DE PARTICIPARE

Concursul este organizat şi se desfăşoară pe întreg teritoriul României.

La acest concurs pot participa femei, cu vârsta peste 18 ani, cu rezidenţa în România.

Înscrierea la concurs a participanţilor atrage acceptarea implicită, necondiţionată şi fără rezerve, de către aceştia a prezentului regulament, considerându-se drept reale, corecte şi complete toate datele furnizate de participanţi.

În cazul descoperirii oricaror neconcordanţe între datele furnizate organizatorului (de către oricare dintre participanţi) şi realitate, respectiva participare se invalidează fără a fi necesară îndeplinirea vreunei formalităţi în acest sens.

Înscrierea si participarea la concursul COSMO Style by collective implica acceptarea ta necondiţionată, exclusivă şi irevocabilă ca numele, datele personale şi informaţiile, fotografiile, materialele filmate sau testimonialele trimise să poată fi făcute publice şi exploatate, nelimitat ca teritoriu şi nelimitat în timp, în orice scop,prin orice mijloace, inclusiv publicitar de către organizator şi de către partenerii campaniei, fără niciun fel de pretenţii materiale din partea ta.

Nu au dreptul de a participa la acest concurs angajaţii şi colaboratorii cu contract ai organizatorului şi angajaţii partenerilor concursului, rudele angajaţilor organizatorului până la gradul 4, precum şi angajaţii şi rudele acestora până la gradul 4 aparţinand terţelor societăţi sau fundaţii implicate în promovarea concursului.

 1. PERIOADA DE DESFĂŞURARE

Înscrierea se va face în perioada 27.10.2016-10.11.2016.

Orice încercare de înscriere după această dată nu va fi luată în considerare.

Câştigătoarele vor fi anunţate în data de 11.11.2016, prin postare publică pe site www.cosmopolitan.ro şi pe pagina de Facebook Cosmopolitan a numelui întreg şi a oraşului de reşedinţă.

 1. MECANISMUL CONCURSULUI

Pentru a te înscrie în campanie trebuie sa îţi înscrii datele în formularul din pagina de concurs de pe site-ul https://yourstyle.cosmopolitan.ro/ şi sa le trimiti impreuna o ținută creata alegând trei dintre elementele tale preferate din linia collective disponibile pe https://yourstyle.cosmopolitan.ro/, începând cu 27 octombrie 2016 ora 08.00 până la data de 10 noiembrie 2016, ora 14.00.

Pentru detalii despre campanie, regulament sau alte informaţii intră pe site-ul https://yourstyle.cosmopolitan.ro/ sau poti trimite un e-mail la urmatoarea adresa: [email protected]

 1. DESEMNAREA CAŞTIGĂTORILOR

După validarea condițiilor de înscriere, dupa incheierea perioadei de inscriere, în data de 11 noiembrie 2016, un juriu delegat de redactia revistei COSMOPOLITAN va desemna un numar de 2 persoane dintre cele înscrise în mod valabil luând in considerare răspunsurile trimise de participante.

Numele persoanelor selectate va fi publicat pe site-ul https://yourstyle.cosmopolitan.ro/ si vor fi contactate telefonic sau prin email pe 11 noiembrie si fi anuntate că au caștigat premiile oferite în Campania Cosmo Style by collective.

Desemnarea câştigătoarelor se va face de către o comisie formată din: Diana Colcer (redactor şef revista COSMOPOLITAN), Amir Domoș (fashion director revista COSMOPOLITAN), Alina Eremia și Stephan Pelger, după validarea condiţiilor de înscriere – date de identificare corecte şi complete; upload raspuns cu ținutele preferate.

Beneficiul concursului

Beneficiul acordat in cadrul campaniei consta într-o experienta de shopping personalizată alaturi de Alina Eremia, Stephan Pelger si echipa COSMOPOLITAN, consiliere de stil si beauty oferita de editorii nostri, Amir Dobos (Fashion Director) & Diana Colcer (redactor-Sef) , fotografii superbe și posibilitatea de a aparea în revista COSMOPOLITAN și o tinuta integrala, în ton cu stilul tau, oferita de COLLECTIVE. La finalul sesiunii de shopping personalizat, cele 2 persoane declarate castigatoare pot alege cate o tinuta in valoare de maximum 600 euro, calculata la cursul de 4,45 lei. Intrarea in posesie a tinutei este conditionata de participarea la intreaga experienta oferita in cadrul campaniei.

PUNEREA ÎN POSESIE A BENEFICIULUI

Campania este oferită de către revista COSMOPOLITAN. având ca sponsor FF Group România.

Nu este posibilă acordarea de beneficii în bani. Modalitatea de intrare in posesia premiilor va fi comunicată fiecărui câștigător după trimiterea datelor complete de identificare.

Pentru a beneficia de premii, prin înscrierea în campanie fiecare participantă îşi dă acordul express şi irevocabil că va fi disponibilă în data de 14 noiembrie pentru a participa la evenimentul Cosmo Style by collective din București.

De asemenea, prin participarea la campanie îţi dai acordul ca Organizatorul şi partenerii acestuia să folosească fotografiile şi povestea trimisă prin orice modalitate pe teritoriul României în campanie.

Prin completarea formularului de inscriere iti dai acordul ca numele, fotografiile transmise, să fie făcute publice şi folosite în scopuri publicitare de către Organizator si de catre Parteneri, în diverse materiale tipărite, audio sau video. Participantii declara ca detin toate drepturile de autor si sau conexe cu privire la fotografiile trimise Organizatorului, inclusiv cu privire la captarea imaginii spatiului privat, daca este cazul, si garanteaza ca utilizarea acestora de catre Organizator si Parteneri nu incalca vreun drept al unei terte persoane. In situatia in care vor exista plangeri privind incalcarea unor drepturi cu privire la utilizarea fotografiilor/filmarilor puse la dispozitie de Participanti Organizatorului, Participantul va fi singurul raspunzator si va acoperi orice si toate prejudiciile cauzate.

Punerea în posesie a beneficiului , respectiv participarea la COSMO Style by collective este condiţionată de acordul express privind utilizarea imaginii persoanei în campanie inclusiv prin publicarea în revistă şi pe siteurile Burda si ale partenerilor, inclusiv pe facebook a fotografiilor trimise precum şi a celor realizate pe parcursul proiectului.

Pentru participantii selectati din afara Bucurestiului nu se asigura transport, cheltuielile cu transportul fiind în sarcina câştigătoarelor.

Orice taxe și impozite prevăzute de Lege vor fi suportate de către organizator.

In cadrul acestui concurs, nu se acordă rest sau contravaloarea premiilor în bani şi nu se poate cumula cu alte promoții.

Castigătorii trebuie sa transmită o copie a CI/ BI către organizator în termen de maxim 2 zile de la luarea la cunostintă despre câştigarea concursului COSMO Style by collective.

 1. INFORMAREA PARTICIPANŢILOR

Prezentul Regulament stă la dispoziţia oricărei persoane sau autorităţi interesate, fiind publicat pe https://yourstyle.cosmopolitan.ro/ .  Participarea la concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

 1. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Organizatorul concursului se obligă să respecte drepturile tuturor participanţilor, în conformitate cu prevederile legale privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Prin simpla participare la acest concurs, participanţii sunt de acord ca datele lor de identitate să intre în baza de date a organizatorului şi a partenerilor agreaţi ai acestuia, sa fie prelucrate şi folosite în viitor pentru a transmite prin poşta, telefon, SMS, noi oferte, invitaţia de a participa la promoţii, mesaje publicitare şi de marketing.

Organizatorul se obligă să prelucreze datele cu caracter personal ale Participanţilor la campanie, în scopul derulării campaniei şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, completată şi modificată.

Participanţii la Concurs, în calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi:

 1. a)  dreptul la informare (art.12) – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obţine informaţii cu privire la identitatea operatorului, a scopului în care se face prelucrarea datelor, precum şi orice alte informaţii suplimentare impuse de lege
 2. b) dreptul de acces la date (art.13) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Organizator
 3. c) dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14) – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit: a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conform legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conformă legii; c) realizarea notificarii catre terţe persoane cărora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operaţiuni efectuate conform lit. a) şi b), dacă o asemenea notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţa de interesul legitim care ar putea fi lezat
 4. d) dreptul de opoziţie (art. 15) – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care o vizează şi fac obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare
 5. e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a cere şi de a obţine: a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitaţii sale, precum şi competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneşte condiţiile prevazute la lit a)
 6. f) dreptul de a se adresa justiţiei (art.18) – potrivit căruia persoana vizata se poate adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Legea 677/2001, făra a se aduce atingere posibilitaţii de a se adresa cu plângere autoritaţii de supraveghere.

La cererea oricarui participant Organizatorul va asigura acestora exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participanţii la campanie vor trimite Organizatorului pe adresa  Burda România, Bd Decebal, nr 25- 29, Olympia Tower, et. 3, sector 3,, Bucuresti, în atentia „Departamentului Marketing”, o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată.

 1. DISPOZITII FINALE

Participanţii la acest Concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Orice nerespectare a regulamentului de Concurs duce la anularea automată a câştigurilor.

Prin acceptarea premiului câştigat, participanţii sunt de acord ca numele, adresa şi fotografia lor sa fie făcute publice şi folosite în scopuri publicitare de către organizator şi partenerii acestuia, în diverse materiale tipărite, audio sau video, precum şi în mediul on-line.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament cu condiţia de a afişa respectivele modificări pe site. Modificarea îşi produce efectele de la data publicării informaţiilor care o anunţă şi afişării lor pe pagina de internet menţionată anterior.

Eventualele reclamaţii legate de derularea concursului se vor putea trimite pe urmatoarea adresă: Burda Romania, Bd Decebal, nr 25- 29, Olympia Tower, et. 3, sector 3, Bucureşti, Departament Marketing, pană la data la care acest regulament produce efecte. După aceasă  dată, Organizatorul nu va mai lua în consideraţie nici o contestaţie.

 1. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecatoreşti române competente de la sediul Organizatorului.

 1. FORŢA MAJORĂ

În sensul prezentului Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment imprevizibil, inevitabil şi mai presus de controlul Părţilor, care a survenit după publicarea prezentului Regulament şi care a împiedicat ori a întârziat îndeplinirea în totalitate sau în parte a prevederilor stipulate în acesta. În cazul în care circumstanţele de Forţă Majora se extind pe o perioadă mai mare de 6 (şase) luni consecutive, societatea este exonerată de toate obligaţiile asumate prin prezentul regulament.

COSMOPOLITAN.RO – BURDA ROMANIA. Toate drepturile rezervate.